شکواییه سرقت حدی

در صورتی که سرقتی تمامی شرایط مذکور در ماده 268 قانون مجازات اسلامی را داشته باشد، سرقت حدی است و شاکی می تواند با ارائه نمونه شکواییه فوق، علیه متهم شکایت نماید.

ثبت نظر :