پرونده بی احتیاطی در رانندگی و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی

در صورتی  که در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی با وسیله نقلیه به شخصی صدمه بدنی غیر عمدی وارد شود،  مجنی علیه می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و کسب اطلاع از نحوه رسیدگی و مجازات مقرر قانونی اقدام به شکایت کیفری علیه متهم نماید.

قیمت : 20,000 تومان

خرید و دانلود