پرونده قتل غیرعمدی ناشی از بی مبالاتی در رانندگی

در صورتی که شخصی در اثر بی‌مبالاتی در رانندگی موجب قتل غیرعمد دیگری شود به مجازات مقرر قانونی محکوم می‌گردد. در نمونه پرونده فوق می‌توانید از جزئیات این موضوع از روند رسیدگی تا صدور رأی اطلاع یابید.

قیمت : 20,000 تومان

خرید و دانلود