پرونده جعل و مخدوش نمودن پلاک خودرو و استفاده از پلاک مخدوش

در صورتی که شخصی پلاک خودرویی را جعل نماید و مخدوش کند و با علم به این نکته از آن استفاده نماید مرتکب جرم شده است و مطابق قانون مجازات می‌شود. در نمونه پرونده فوق می توانید از روند رسیدگی و صدور رأی این موضوع آگاه شوید.

قیمت : 20,000 تومان

خرید و دانلود