شکواییه تجاوز به کودک

در صورتی که شخصی به کودکی تجاوز کند مورد پیگرد قضایی قرار می‌گیرد، ولی قربانی می تواند با ارائه نمونه شکواییه فوق  مجازات متهم را از مرجع صالح تقاضا نماید.

ناشر سند : مهسا رویین تن مشاهده پروفایل ناشر

مهسا رویین تن وکلای دادگستری
شماره پروانه:
25358
آغاز فعالیت:
1394
حوزه قضایی:

ثبت نظر :