پرونده تصرف عدوانی

در صورتی که مالکیت شخصی بر ملکی اثبات نشده باشد امکان طرح دعوای کیفری تصرف عدوانی وجود ندارد. در نمونه پرونده فوق می‌توانید از جزئیات این موضوع از روند رسیدگی تا صدور رأی اطلاع یابید.

قیمت : 20,000 تومان

خرید و دانلود