اظهارنامه اعلام فسخ معامله ملکی به جهت خیار غبن

در صورتی که خریدار به دلیل خرید ملکی به بالاتر از قیمت واقعی خود مغبون گردد، می‌تواند با استفاده از خیار غبن معامله را فسخ نماید و به موجب نمونه اظهارنامه فوق به فروشنده اعلام فسخ نماید.

ناشر سند : سعیده  سرایدار مشاهده پروفایل ناشر

سعیده  سرایدار وکلای دادگستری
شماره پروانه:
14397
آغاز فعالیت:
حوزه قضایی:

ثبت نظر :

controller:documents|action:view|layout:documents|panel:front|widget: