1: اظهارنامه ملاقات فرزند مشترک

هریک از زوجین که پس از طلاق حضانت فرزندان را برعهده ندارد، می‌تواند به موجب رأی دادگاه با فرزندان خود ملاقات کند. در صورتی که طرف دیگر از این ملاقات جلوگیری نماید وی می‌تواند با ارسال اظهارنامه فوق ملاقات فرزندان مشترک را تقاضا کند.

ناشر سند : سعیده  سرایدار مشاهده پروفایل ناشر

سعیده  سرایدار وکلای دادگستری
شماره پروانه:
14397
آغاز فعالیت:
حوزه قضایی:

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32