print-icon

اظهارنامه خریدار ملک جهت تنظیم سند رسمی اعیانی

در صورتی که شخصی حقوق اعیانی ملکی را به موجب سند عادی به دیگری انتقال دهد، خریدار می تواند با ارسال نمونه اظهارنامه فوق الزام او به تنظیم سند رسمی اعیانی را درخواست نماید.

ناشر سند : سعیده  سرایدار مشاهده پروفایل ناشر

سعیده  سرایدار وکلای دادگستری
شماره پروانه:
14397
آغاز فعالیت:
حوزه قضایی:

ثبت نظر :