پرونده استعمال مواد مخدر

در صورتی که شخصی مواد مخدر استعمال نماید، تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد و به مجازات مقرر قانونی محکوم می‌گردد. در نمونه پرونده فوق می‌توانید از روند رسیدگی، صدور رأی و اجرای حکم این موضوع اطلاع یابید.

قیمت : 15,000 تومان

خرید و دانلود