پرونده کشتن حیوان دیگری (در صلاحیت دادگاه اطفال)

در صورتی که شخصی زیر سن 18 سال  متهم به کشتن حیوان دیگری شود می‌تواند با رجوع به نمونه پرونده فوق  از نحوه رسیدگی و صدور رأی این موضوع مطلع گردد.

قیمت : 15,000 تومان

خرید و دانلود