2: پرونده ضرب و جرح عمدی (در صلاحیت دادگاه اطفال)

در صورتی که طفلی زیر سن 15 سال مرتکب ضرب و جرح عمدی دیگری شود باید عاقله او دیه جراحت وارده را به متضرر بپردازد. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید از نحوه رسیدگی و صدور رای دادگاه اطفال در این موضوع مطلع گردید.

قیمت : 15,000 تومان

خرید و دانلود