اظهارنامه به اداره ثبت مبنی بر عدم حضور فروشنده در دفترخانه

در صورتی که قصد دارید اداره ثبت را از عدم حضور فروشنده در دفترخانه اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی مطلع گردانید  تا در پرونده مربوطه ضبط گردد می توانید از نمونه اظهارنامه فوق استفاده کنید.

ناشر سند : سعیده  سرایدار مشاهده پروفایل ناشر

سعیده  سرایدار وکلای دادگستری
شماره پروانه:
14397
آغاز فعالیت:
حوزه قضایی:

قیمت : 10,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32