print-icon

اظهارنامه خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

 در صورتی که شخصی ملک دیگری را به نحو عدوان تصرف کند مالک می‌تواند پیش از اقامه دعوای حقوقی از نمونه اظهارنامه خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف استفاده نماید و رفع تصرف ملک خود را تقاضا نماید.

ناشر سند : سعیده  سرایدار مشاهده پروفایل ناشر

سعیده  سرایدار وکلای دادگستری
شماره پروانه:
14397
آغاز فعالیت:
حوزه قضایی:

ثبت نظر :