اظهارنامه تخلیه مغازه به جهت تغییر شغل

 در صورتی که مستأجر مغازه بر خلاف توافق اولیه با مالک شغل خود را تغییر دهد، مالک می تواند با ارسال نمونه اظهارنامه فوق  از وی درخواست تخلیه مغازه نماید.

ناشر سند : سعیده  سرایدار مشاهده پروفایل ناشر

سعیده  سرایدار وکلای دادگستری
شماره پروانه:
14397
آغاز فعالیت:
حوزه قضایی:

ثبت نظر :