داخواست فسخ معامله به جهت خیار غبن فاحش

در صورتی که خریدار ملکی در معامله‌ای زیان بسیاری ببیند، مطابق قانون دچار غبن فاحش شده و می‌تواند معامله را به هم بزند(فسخ). برای فسخ معامله می‌توانید از نمونه دادخواست فوق استفاده کند.

فسخ معامله به دلیل غبن  

 

1 – در هنگام معامله ممکن است یکی از طرفین ، قیمت واقعی مورد معامله را نداند و در معامله دچار غبن و ضرر بشود .

2 – در قانون مدنی در مورد غبن و شرایط آن صحبت شده است .

3 – ماده 416 قانون مدنی می گوید : چنانچه در معامله هر یک از طرفین غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند .

4 – ماده نشان می دهد که در معامله باید غبن فاحش باشد . یعنی ضرر باید بزرگ باشد و ضرری بزرگ است که از دید عرف و جامعه قابل گذشت نباشد . برای مثال جامعه از کنار ضررهای کوچک و تفاوت قیمتهای کم می گذرد اما در مورد تفاوت قیمتهای زیاد و بزرگ آسان نمی گیرد .

5 – همچنین فرد متضرر باید بعد از اطلاع یافتن از ضرری که به وی وارد شده بلافاصله معامله را فسخ کند . این مورد قابل انعطاف است ممکن است زمان آن بسیار کوتاه و یا بسیار طولانی باشد . اما نکته ای که باید در نظر داشت این است که اگر چنانچه مدت طولانی از زمان معامله تا زمان اطلاع از غبن گذشت ، متضرر باید عدم اطلاع خود را نیز ثابت نماید .

6 – این نکته را نیز باید در نظر داشت که اگر متضرر در زمان معامله قیمت واقعی را می دانسته اما با این وجود معامله را به شکلی منعقد کرده که در آن متضرر شده ، دیگر خیار غبن ندارد . ممکن است طرفی که متضرر شده در حالت اضطرار معامله کرده باشد و عالم به قیمت واقعی بوده اما به دلیل اضطراری که داشته معامله را انجام داده است . مثلا به پول احتیاج داشته و خانه خود را زیر قیمت بازار فروخته است . در این مورد وی دیگر نمی تواند به استناد خیار غبن معامله را فسخ کند .

7 – باید در نظر داشت اگر طرف مقابل تفاوت قیمت را بپردازد خیار غبن ساقط نمی شود مگر اینکه متضرر راضی به این کار باشد .

8 – برای اجرا کردن خیار غبن ، متضرر باید دادخواست خود را به دادگاه بدهد .

9 – اگر مورد معامله مال غیرمنقول باشد ، دادگاه صالح دادگاهی است که مال در آنجا واقع است و اگر مال منقول باشد دادگاه محل معامله یا دادگاه محل اقامت خوانده صالح می باشد .

10 – خواهان در این دعوا فردی است که متضرر شده و خوانده کسی است که وی را متضرر کرده و خواسته دعوا نیز فسخ معامله می باشد .

11 – خواهان باید دادخواست خود را همراه مدارک به دفاتر خدمات قضایی الکترونیک بدهد .

12 – دادگاه معمولا برای تشخیص و مقدار غبن از نظر کارشناس کمک می گیرد .

13 – معمولا در قراردادها قسمتی وجود دارد که نوشته شده است " اسقاط کافه خیارات " یعنی ساقط کردن حق فسخ در تمام حالات . رویه دادگاهها در این زمینه یکسان نیست و آراء به صورت متفاوتی صادر می شود . در برخی از این آراء دیده می شود که در مورد خیار غبن توجهی به عبارت ذکر شده نمی شود و رای به فسخ معامله به دلیل خیار غبن داده می شود . ولی در بعضی موارد نیز می بینیم که دادگاه با توجه به عبارت مذکور خیار غبن را وارد نمی داند و رای به فسخ معامله نمی دهد .

کاربر گرامی جهت مشاوره و راهنمایی بیشتر یا سفارش دادخواست و لایحه با شماره تلفن های داتیکان 02166128073 و 02166128096 تماس حاصل نمایید .

ساره صادقی  

ناشر سند : سعیده  سرایدار مشاهده پروفایل ناشر

سعیده  سرایدار وکلای دادگستری
شماره پروانه:
14397
آغاز فعالیت:
حوزه قضایی:

ثبت نظر :