دادخواست عدم انجام تعهدات قراردادی مربوط به طراحی سایت

در صورتی که طراحی سایت خود را با قراردادی به دیگری واگذار کرده‌اید و طرف قرارداد به تعهدات خود مبنی بر طراحی سایت و تحویل آن عمل نکرده است، برای پیگیری‌های قضائی می‌توانید از نمونه دادخواست فوق استفاده کنید.

ایفاء تعهد قراردادی

 

1 – وقتی دو طرف با هم معامله‌ای انجام می‌دهند، طرفین ملزم به انجام تعهدات خود در برابر همدیگر می‌شوند و نمی‌توانند تعهداتی را که به آن متعهد شده‌اند ندیده بگیرند و آنها را انجام ندهند.

2- تعهدات در معاملات دامنه گسترده‌ای دارد. تعهد می‌تواند مربوط به پرداخت مبلغی پول باشد یا انجام عملی باشد، خودداری از انجام کاری باشد، تحویل کالایی باشد یا تعهدات قراردادی مربوط به طراحی سایت باشد و یا .... .

3- حال اگر پس از معامله یکی از طرفین به تعهد خود عمل نکند طرف دیگر در ابتدا می‌تواند وی را ملزم به اجرای تعهد نماید.

4- اگر الزام طرف ممکن نشد متضرر می‌تواند تعهد را بوسیله شخص دیگری انجام دهد و متخلف را به تادیه مخارج آن ملزم کند و در واقع مخارج را از متخلف قرارداد بگیرد.

5- اگر این راه نیز امکان پذیر نباشد متضرر می‌تواند قرارداد را فسخ کند.

6- متضرر می‌تواند از فرد متخلف خسارت نیز بگیرد، اما در مورد گرفتن خسارت از متخلف باید به چند نکته توجه نمود.

7-  اول اینکه چنانچه متضرر بخواهد خسارت بگیرد باید یا در قرارداد به آن اشاره شده باشد یا عرف یا قانون آن را پذیرفته باشند. چنانچه یکی از این موارد در مورد گرفتن خسارت صادق باشد، متضرر می ‌تواند خسارت بگیرد.

8- اگر برای انجام تعهد زمانی معین شده باشد و مدت مذکور گذشته باشد و متعهد به تعهد خود عمل نکرده باشد، متضرر می‌تواند تقاضای خسارت نماید.

9- اما اگر برای انجام تعهد زمانی مشخص نشده باشد، متضرر وقتی می‌تواند خسارت بگیرد که اختیار تعیین زمان با او بوده باشد و ثابت کند از متعهد خواسته تا تعهدش را انجام دهد. در این مورد ارسال اظهارنامه می‌تواند کمک کننده باشد.

10- متعهد اگر ثابت کند که عدم انجام تعهد به خاطر علت خارجی بوده و به او مربوط نمی‌باشد و علت خارجی خارج از حیطه قدرت او بوده، به پرداخت خسارت محکوم نخواهد شد.

11- اگر موضوع تعهد پرداخت پول نقد باشد، دادگاه می‌تواند متخلف را به جبران خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت وجه نقد محکوم کند.

12- طرفین می‌توانند در ضمن معامله‌ای که با هم انجام می‌دهند شرط کنند در صورت تخلف، متخلف مبلغی را به عنوان خسارت به متضرر پرداخت نماید. در این حالت دادگاه برای پرداخت خسارت همان مبلغی را که بین طرفین تعیین شده است بابت خسارت تعیین می‌کند.

13- در دعوای الزام به انجام تعهدات قراردادی مربوط به طراحی سایت، مرجع صالح برای رسیدگی دادگاه محل اقامت خوانده یا محلی که در آنجا قرارداد بسته شده است می‌باشد. دعوای مذکور غیر مالی است و رای صادره در این خصوص قابل تجدیدنظر می‌باشد.

14- باید توجه داشت در ابتدا خواهان باید الزام متخلف را به ایفای تعهد از دادگاه بخواهد و اگر الزام متعهد ممکن نشد می‌تواند فسخ معامله را از دادگاه بخواهد.

15- برای طرح دعوای فسخ نیز در ابتدا اظهارنامه‌ای برای متعهد ارسال می‌شود و پس از آن باید دادخواستی مبنی بر فسخ معامله تنظیم شود.

16- در خصوص فسخ قرارداد مرجع صالح برای رسیدگی می‌تواند شورای حل اختلاف یا دادگاه محل اقامت خوانده یا محل بستن قرارداد باشد.

17- این دعوا مالی می‌باشد و رای صادره در این خصوص قابل تجدیدنظر است.

 

کاربر گرامی برای مشاوره و راهنمایی بیشتر یا سفارش دادخواست و لایحه می‌توانید با شماره تلفن های داتیکان 02166128073 و 02166128096 تماس حاصل نمایید.

ساره صادقی

 

ناشر سند : مهسا رویین تن مشاهده پروفایل ناشر

مهسا رویین تن وکلای دادگستری
شماره پروانه:
25358
آغاز فعالیت:
1394
حوزه قضایی:

ثبت نظر :