شکواییه خیانت در امانت سفید مهر/امضاء

در صورتی که شخصی از سفید مهر یا سفید امضای دیگری سوء استفاده نماید مرتکب خیانت در امانت شده و شاکی می تواند با استفاده از نمونه شکواییه فوق، تعقیب و مجازات وی را از مراجع کیفری تقاضا نماید.

قیمت : 40,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32