لایحه دفاعیه به عنوان وکیل متهم در خصوص اتهام ایراد ضرب عمدی و توهین

چنانچه شخصی متهم به ایراد ضرب و جرح و توهین به دیگری شده و برای اثبات اتهام به شهود استناد شده باشد، متهم می تواند برای دفاع از خود از نمونه لایحه فوق استفاده کند.

ناشر سند : عباس عباسی کشکولی مشاهده پروفایل ناشر

عباس عباسی کشکولی وکلای دادگستری
شماره پروانه:
23617
آغاز فعالیت:
1389
حوزه قضایی:

قیمت : 100,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :