شکواییه خیانت در امانت دوربین

در صورتی که شخصی مال متعلق به دیگری را که به او سپرده شده است تلف یا مفقود نماید و یا تصاحب کند زیان دیده می تواند با استفاده از نمونه شکواییه فوق علیه وی طرح شکایت کیفری نماید.

قیمت : 30,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32