print-icon

شکواییه کلاهبرداری از راه تقلب به داشتن اموال و اختیارات واهی

در صورتی که شخصی با داشتن اموال و اختیارات واهی دیگری را فریب دهد و اموال وی را دریافت نماید مرتکب جرم کلاهبرداری شده و زیان دیده می تواند با ارائه نمونه شکواییه فوق در دادسرای عمومی و انقلاب از وی شکایت نماید.

14 بهمن 1396
alizadeh

dadkhast پاسخ

ثبت نظر :