شکواییه کلاهبرداری از طریق ترساندن از حوادث غیر واقع

در صورتی که شخصی از طریق ترساندن از حوادث و پیشامدهای غیرواقع مال دیگری را ببرد، مرتکب جرم کلاهبرداری شده و زیان‌دیده می‌تواند از وی در مراجع کیفری طرح شکایت نماید.

ثبت نظر :