print-iconpdf-icon

لايحه دفاعيه در پرونده ضرب و جرح

ناشر سند : عباس عباسی کشکولی مشاهده پروفایل ناشر

عباس عباسی کشکولی وکلای دادگستری
شماره پروانه:
23617
آغاز فعالیت:
1389
حوزه قضایی:

 

۱۳۹۱/۰۶/۲۹

 

 

 

بسمه تعالي

 

ریاست محترم ................................

 

باسلام،

 

              احتراماً بوکالت ازآقای .... باستحضار عالی میرساند در خصوص پرونده کلاسه .... .................. که منتهی بصدور دادنامه شماره ..... مورخ .......... از آن شعبه محترم كه منجر به محكوميت موكل به تحمل .............. گردیده نظر بدلایل و جهات ذیل الذکر نسبت به دادنامه صادره معترض و تقاضای رسیدگی تجدیدنظر را مي نمايد :

 

مطابق ماده 1315 قانون مدنی شهادت باید از روی قطع و یقین باشد و نه شک وتردید در حالیکه اظهارات هیچ یک از شهود پرونده حاکی از قطع و یقین نبوده زیرا هیچ یک شاهد و ناظر وقوع درگیری فی مابین طرفین نبوده اند وتنها اظهار داشته اند پس از وقوع حادثه به محل رسیده اند و به عینه حادثه را مشاهده نکرده اند همانطورکه استحضار دارید شهادت دادن نقل حادثه ای است که رخ داده و شاهد آن را دیده یا شنیده است و در اینخصوص ماده 77 قانون مجازات اسلامی صراحتاً مقرر میدارد: « شهادت شهود باید روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده باشد و شهادت حدسی معتبر نیست. »

 

 بعبارت دیگر مطابق نظر قانونگذار محترم استناد به شهادت علی الخصوص در منازعات منصرف به علمی است که ناشی از حضور در واقعه و مبتنی بر  مشاهده باشد و بدیهی است شهادتی که بدینگونه نباشد فاقد ارزش و اعتبار قضائی است و نمیتواند بعنوان دلیل شرعی مورد استناد قرار گیرد،لکن متأسفانه در پرونده اخیر دادگاه محترم بدوی چنین شهادتی را ملاک استناد قرار داده و برمبنای آن رأی صادر نموده که بر خلاف موازین حقوقي و نظر قانونگذار میباشد.

 

با توجه به مندرجات پرونده و علی الخصوص اظهارات (......) نامبرده در روز حادثه مشغول ................ در راه عبوری بوده و داس یا چوب در دست داشته و در حالیکه موکل که راکب موتور سیکلت بوده و قصد عبور از مسیر جهت عزیمت به زمین کشاورزی خویش را داشته با ایشان در گیر شده است .

 

ریشه این درگیری به چند روز قبل برمیگردد که بین طرفین در همان محل جروبحثی در گرفته و با وساطت اهالی موضوع فیصله پیدا کرده ولی شاکی كه از نظر سنی و از نظر جثه و هیکل بزرگتر از موکل بوده این بار بزعم خویش برای ادب کردن موکل چون جلوی راه ایشان را گرفته و از او خواسته تا از گفته هایش اظهار پشیمانی کرده و بگوید غلط کردم که موکل برای رهایی از دست وی از خود دفاع نموده است .

 

 صدمات وارده بموکل مطابق گواهی پزشکی مضبوط در پرونده در اثر برخورد جسم سختی بوده که در دست شاکی بوده و از آن بعنوان وسیله ای برای تأدیب موکل استفاده کرده است

 

پر واضح است مطابق مواد 61 به بعد قانون مجازات اسلامی شخصی که برای دفاع از جان خود با دست خالی در مقابل مهاجمی که داس یا چوب در دست دارد راهی جز دفاع از خود ندارد و اقدامات صورت گرفته توسط موکل در حد متناسب دفاع انجام گرفته و مطابق نظر قانونگذار محترم از علل موجهه جرم تلقی میگردد لکن دادگاه محترم بدوی به دفاعیات صورت گرفته توجهی ننموده و در خصوص دفاع مشروع و کیفیت آن هیچ تحقیقی انجام نداده است و در یک رأی سطحی صرفاً بر اساس گواهی پزشکی رأی صادر نموده است.

 

صرف ارائه گواهی پزشکی به هیچ عنوان دلیل محسوب نمیشود و باید رابطه علیّت بین حادثه و گواهی پزشکی اصداری احراز گردد چه اینکه جراحات و مندرجات گواهی شده در آن مربوط به حادثه دیگری بوده باشد . خصوصا آقای........ در حضور دادگاه اظهار داشته بعلّت ناهموار بودن زمین پایش لغزیده و افتاده است چه اینکه جراحات گواهی شده مربوط به جراحات و صدمات برخورد وی با زمین بوده است.

 

دادگاه محترم در قسمتي از رأي به اجراي قسامه توسط شاكي استناد نموده و بر اساس آن اقدام به تعيين مجازات حبس براي موكل نموده است ، در حليكه مقررات قسامه صرفا براي اثبات ديه و جنبه خصوصي جرم وضع گرديده و با اجراي قسامه نميتوان جرايم تعزيري را ثابت و حكم به تحمل حبس صادر نمود .

 

علیهذا با عنایت بمراتب یاد شده از آن مرجع عالیقدر و اعضاي محترم دادگاه تجدیدنظر استان تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر برائت موکل مطابق اصل 37 ق.ا مورد استدعاست.

 

النهايه چنانچه دفاعيات متهم مورد قبول دادگاه محترم واقع نگرديد ، با عنايت به وضعيت خاص موكل که موکل مطابق تصویر کارت دانشجوئی پیوست مشغول تحصیل در دانشگاه بوده و با توجه به فقدان سابقه کیفری و استشهادیه محلی پیوست تعیین مجازات حبس برای ایشان مناسب نمیباشد لذا مستنداً بمواد 25 الی 37 قانون مجازات اسلامی تقاضای صدور قرار تعلیق مجازات حبس تعزیری مندرج در حکم بدوی يا تخفيف مجازات را استدعا دارد.

 

 

 

با سپاس و احترام

 

 

 

 

 

  • فایلی برای دانلود وجود ندارد

ثبت نظر :