شکواییه کلاهبرداری از طریق اختیار نام مجعول

در صورتی که شخصی با استفاده از نام و عنوان مجعول دیگری را فریب داده و اموالش را ببرد، مرتکب جرم کلاهبرداری شده و می‌توان با استفاده از نمونه شکواییه فوق علیه وی شکایت نمود.

ثبت نظر :