لایحه اعتراض به رد اعسار از پرداخت محکوم به

در صورتی که شخصی ادعای اعسار از پرداخت بدهی خود را به دادگاه بدهد و دادگاه با وجود دلائل قوی بر اعسار بدهکار، ادعای وی را رد کند، شخص معسر می‌تواند نسبت به دادنامه رد اعسار وی اعتراض کند، نمونه لایحه فوق در این موضوع است.

اعسار چیست؟ (کسر الف و سکون عین) در لغت به معنی تنگ دستی است و در حقوق زمانی که شخصی توانایی پرداخت بدهی خود به صورت یکجا نداشته باشد می‌تواند از دادگاه تقاضای اعسار کند.

ناشر سند : عباس عباسی کشکولی مشاهده پروفایل ناشر

عباس عباسی کشکولی وکلای دادگستری
شماره پروانه:
23617
آغاز فعالیت:
1389
حوزه قضایی:

قیمت : 100,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :