print-icon

مزاحمت تلفنی

ناشر سند : مهسا رویین تن مشاهده پروفایل ناشر

مهسا رویین تن وکلای دادگستری
شماره پروانه:
25358
آغاز فعالیت:
1394
حوزه قضایی:
نتیجه:

برائت

موضوعات مرتبط

شماره پرونده: 960426 شعبه:1020 کیفری دو تهران

ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 37 قانون اساسی

شرح شکایت


شاکی: رضا


مشتکی عنه: مهدی


موضوع شکایت:


1-افترا  


2-توهین   


3-مزاحمت تلفنی 


4- تهدید .


شرح:


ریاست محترم دادسرای ناحیه 12 تهران


با سلام؛ به استحضار می رسانم: مشتکی عنه آقای مهدی با ارسال پیامک به گوشی موبایل این جانب اقدام به نسبت دادن عمل مجرمانه کلاهبرداری نموده است که پیامک نامبرده موجود می باشد و نیز اقدام به توهین در حد قذف به این جانب نموده است و هم چنین با تماس های مکرر موجب ایجاد مزاحمت تلفنی برای این جانب شده است. در ضمن نامبرده این جانب را از طریق ارسال پیامک به گوشی موبایل تهدید و تقاضای وجه نموده است. علیهذا با عنایت به مطالب فوق الذکر و با توجه به نسبت دادن عمل مجرمانه کلاهبرداری و توهین و ایجاد مزاحمت تلفنی و تهدید تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری مشتکی عنه برابر مواد 608 و 697 و 699 قانون مجازات اسلامی را خواستارم.


 


دادسرا به کلانتری در مورد تحقیقات دستور داده است:


ریاست محترم کلانتری مربوطه


با سلام


به پیوست شکایت آقای رضا فرزند محمد دایر بر مزاحمت تلفنی، افترا، توهین و تهدید علیه آقای مهدی  که تقدیم این دادسرا نموده است ارسال می گردد. مقتضی است در اسرع وقت دستورات زیر را انجام و نتیجه اعلام گردد:


1- در خصوص موضوع شکایت تحقیق و دلایل و مدارک ایشان اخذ و یک نسخه کپی از مدارک ایشان پیوست سابقه گردد.


2- از گواهان معرفی شده شاکی پس از احراز هویت از طریق کارت ملی و پیوست تصویر کارت ملی ایشان  در پرونده، به نحو انفرادی و با اتیان سوگند و تفهیم عواقب شرعی و قانونی شهادت دروغ در خصوص مشاهدات یا مسموعات خود از موضوع مورد شکایت و ساعت و تاریخ حدودی ارتکاب جرم و در حضور چه کسانی جرم واقع گردیده تحقیق شود.


3-با بررسی تلفن همراه شاکی در خصوص پیامک های ادعایی، متن پیامک ها با شماره تلفن ارسال کننده، ساعت و تاریخ وصول پیامک صورتجلسه گردد.


4- پرینت تلفن همراه شاکی از تاریخ وقوع جرم ادعایی از اپراتور تلفن همراه مربوطه اخذ و با بررسی پرینت موصوف چنانچه ادعای شاکی صحت داشته باشد ضمن مشخص کردن تلفن تماس گیرنده و ارسال کننده پیامک و دفعات تماس یا ارسال پیامک، مشخصات مالک شماره مورد شکایت از اپراتورهای تلفن همراه استعلام شود و با وصول پاسخ مالک شماره موصوف از آدرس اعلامی اپراتور تلفن همراه یا شاکی احضار و در خصوص موضوع شکایت از وی تحقیق گردد.


5-در صورت عدم شناسایی ارسال کننده پیامک یا تماس گیرنده در آدرس اعلامی و عدم پاسخگویی به آن یا عدم حضور علی رغم ابلاغ احضاریه ضمن اعلام مراتب به اپراتور مربوطه جهت انسداد تلفن همراه موضوع جرم عندالاقتضاء آدرس مالک تلفن همراه مذکور از اداره ثبت احوال یا اداره اطلاعات جمعیت پلیس ناجا استعلام شود.


فرم تفهیم حقوق شکات در قانون آیین دادرسی کیفری 92


اینجانب رضا فرزند محمد از کلیه حقوق مندرج در قانون فوق به شرح ذیل آگاه گردیدم:


1-(ماده 38) ضابطین دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره مندی از خدمات مشاوره ای موجود و سایر معاضدت های حقوقی آگاه سازند.


2- (ماده62) عدم تحمیل هزینه های ناشی از انجام وظایف ضابطین به شاکی به شما تفهیم می شود.


3-ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص آگاهی از فرآیند دادرسی و ماده38 در خصوص اعلام میزان خسارت و جبران آن و بهره مندی از خدمات مشاوره ای و معاضدت های حقوقی( حق انتخاب وکیل) تفهیم می گردد.


کپی کارت ملی شاکی ضمیمه شده است.


اظهارات شاکی:


مشخصات شاکی:رضا


 


با علم به ماده 194 قانون آیین دادرسی کیفری متهد می گردم در صورت هر گونه تغییر محل اقامتم مراتب را اطلاع دهم.


- شکایت خود را به طور مشروح بیان کنید.


- آقای مهدی  با ارسال پیامک به گوشی موبایل این جانب اقدام به نسبت دادن عمل مجرمانه کلاهبرداری نموده و اقدام به توهین در حد قذف نموده و با تماس های مکرر موجب ایجاد مزاحمت تلفنی برای این جانب شده در ضمن نامبرده این جانب را از طریق ارسال پیامک تهدید کرده و تقاضای وجه نموده است.


- آیا شاهدی دارید؟


- خیر


- صحت اظهارات خود را گواهی نمایید.


- امضا شاکی


صورتجلسه:


در ساعت 14 یوم جاری پیامک های موبایل شاکی آقای رضا صورتجلسه شد:


1- با این صحبت های کذب و دروغ دنبال کلاهبرداری نباشید.


2- شما فکر می کنید می توانید هر کاری خواستید انجام دهید و سر مردم را در باب دوستی کلاه بگذارید.


3-به دلیل اینکه جواب تلفن نمی دهید و از خطوط دیگر هم تا صدای مرا می شنوید قطع می کنید اگر کار شما کلاهبرداری نیست چرا فرار می کنید و جواب نمی دهید.


پیامک در تاریخ 29/4/96 ساعت های 12:57- 14:5 15:14 15:58 16:4 16:7 16:13 16:21


نامه کلانتری به همراه اول


از کلانتری 109 بهارستان


به ریاست محترم مخابرات اپراتور همراه اول


موضوع: استعلام


سلام علیکم


با احترام به استحضار می رساند؛ حسب دستور مقام محترم قضایی دادسرای ناحیه 12 که تصویر آن پیوست می باشد خواهشمند است دستور فرمایید مشخصات و آدرس مالک خط تلفن همراه به شماره .....را جهت بهره برداری قضایی به این یگان ارسال نمایید.


در ضمن تحویل جوابیه به حامل نامه بلامانع می باشد.


از کلانتری 109 بهارستان


به ریاست محترم مخابرات اپراتور همراه اول


موضوع: استعلام


سلام علیکم


با احترام به استحضار می رساند؛ حسب دستور مقام محترم قضایی دادسرای ناحیه 12 که تصویر آن پیوست می باشد خواهشمند است دستور فرمایید پرینت تلفن های ورودی به شماره .... از تاریخ 20/4/96 الی 20/6/94 را جهت بهره برداری قضایی به این یگان ارسال نمایید.


در ضمن تحویل جوابیه به حامل نامه بلامانع می باشد.


پاسخ:


به کلانتری 109 بهارستان


از اداره رسیدگی و پاسخگویی به شکایات


موضوع: استعلام


با سلام و احترام


بازگشت به نامه شماره 9/220399/6161/94 مورخ 1/9/94 طی بررسی به عمل آمده از اطلاعات سیستم رایانه ای به اطلاع می رساند:


تلفن به نام مهدی  فرزند یوسف می باشد. پرینت تماس ها ضمیمه گردید.


گزارش نهایی کلانتری


با احترام


فردی به هویت رضا به با ارایه شکواییه در کلانتری حاضر و علیه فردی به نام مهدی به علت مزاحمت تلفنی و ارسال پیامک شاکی بوده که از وی در برگ بازجویی پیوستی تحقیق شد و پیامک های ارسال شده صورتجلسه و پیوست گردید و از مخابرات استعلام انجام و نتیجه اخذ و ضم پرونده گردیده. لذا مراتب به عرض می رسد.


پرونده حاوی 16 برگ جهت کسب دستور به دادسرای ناحیه 12 ارسال گردید.


در شعبه اول بازپرسی احضاریه فرستاده شده برای حضور شاکی جهت ادای توضیح در خصوص شکایتش و مهلت حضور 5 روز است، اما نتیجه عدم حضور قید نشده،  ابلاغ به موجب ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی انجام شده است.


تحقیق از شاکی


مشخصات شاکی:


رضا 


با علم به ماده 194 قانون آیین دادرسی کیفری متهد می گردم در صورت هر گونه تغییر محل اقامتم مراتب را اطلاع دهم.


- شکایت خود را با دلایل مشروحا بیان کنید.


- آقای مهدی با ارسال پیامک به گوشی موبایل این جانب اقدام به نسبت دادن عمل مجرمانه کلاهبرداری نموده و اقدام به توهین در حد قذف نموده و با تماس های مکرر موجب ایجاد مزاحمت تلفنی برای این جانب شده در ضمن نامبرده این جانب را از طریق ارسال پیامک تهدید کرده و تقاضای وجه نموده است.


برای متهم نیز احضاریه ارسال شده است به جهت دفاع از اتهامات (افترا، توهین و مزاحمت تلفنی) نتیجه عدم حضور جلب اعلام شده است و وفق ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری به وی تذکر داده شده می تواند یک وکیل دادگستری همراه داشته باشد. ابلاغ به موجب ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی انجام شده است.


متهم در شعبه حاضر نشده و حکم جلب نیز برایش صادر نشده است.


قرار نهایی دادسرا


سرپرست محترم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران


در این پرونده آقای مهدی فرزند یوسف متولد 1362 اهل تهران مدیر شرکت/پیمانکار فاقد سابقه کیفری متهم است به ایجاد مزاحمت تلفنی با توجه به جمیع اوراق پرونده، شکایت شاکی آقای رضا  فرزند محمد، گزارش مامورین انتظامی و مویدا به سایر شواهدو قراین موجود و منعکس در پرونده و عدم حضور متهم و سایر قراین بزه انتسابی محرز و مسلم بوده و به استناد ماده 641 قانون تعزیرات و ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری قرار جلب به دادرسی متهم صادر و اعلام می دارد.


 دفتر محترم پرونده فورا جهت اظهار نظر به نظر دادیار محترم اظهار نظر برسد.


کیفرخواست


آقای مهدی  فرزند یوسف آزاد متهم است به ایجاد مزاحمت تلفنی با توجه به دلایل ذیل:


1- شکایت شاکی خصوصی


2- گزارش مرجع انتظامی


3-عدم حضور متهم در دادسرا


وقوع بزه انتسابی از ناحیه وی محرز و مسلم بوده و به استناد ماده 641 قانون تعزیرات درخواست صدور حکم مجازات وی می گردد.


قرار منع تعقیب


در خصوص شکایت آقای رضا علیه آقای مهدی هندی نسب دایر بر افترا، توهین، تهدید و قذف نظر به اینکه با ملاحظه متن پیامک های واصله، توهین یا تهدیدی یا مطلبی دال بر قذف ملاحظه نشد و در خصوص افترا نیز مطلبی صراحتا دال بر اینکه بزه کلاهبرداری به شاکی نسبت داده شده باشد ملاحظه نشد. لذا به لحاظ عدم کفایت ادله مستند به ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری 92 قرار منع تعقیب صادر و اعلام می دارد قرار صادره ظرف ده روز پس از ابلاغ از ناحیه شاکی خصوصی قابل اعتراض در دادگاه عمومی جزایی تهران است.


پرونده به دادگاه ارجاع شده و وقت رسیدگی به طرفین ابلاغ شده است.


قرار کفالت


قرار آزادی آقای مهدی فرزند یوسف به اتهام ایجاد مزاحمت تلفنی با معرفی کفیل به وجه الکفاله پنج میلیون تومان از حال تا ختم رسیدگی و شروع به اجرای حکم صادر و اعلام می گردد که در صورت معرفی کفیل و صدور قرار قبولی آن آزاد و الا بازداشت باشد. قرار صادره به متهم تفهیم و ابلاغ شد.


پدرش یوسف با فیش حقوقی کفالتش را پذیرفته است.


جلسه رسیدگی:


شاکی حضور ندارد، ولی متهم در دادگاه حضور دارد. متهم توسط قاضی و با کارت ملی احراز هویت می شود. خطاب به متهم اتهام مزاحمت تلفنی تفهیم می گردد. دفاعیاتتان را بیان کنید.


- پیام ها را من برای ایشان نفرستاده ام.


- مگر شماره تلفن مذکور متعلق به شما نیست؟


- بله هست، ولی من پیامی برای ایشان نفرستاده ام.


- در مورد تماس ها چطور؟ آیا شما با شاکی تماس گرفته اید؟


 - خیر


- آیا با شاکی آشنایی دارید؟


- معلم سابق من هستند و هم محله ای هستیم. گاهی ایشان را میبینم. در حد سلام علیک.


- به نظرتان چه کسی از خط شما می توانسته برای ایشان پیامک بفرستد یا زنگ بزند؟


- نمیدانم.


مجددا اتهام مزاحمت تلفنی به شما تفهیم می شود. آخرین دفاعتان را بیان کنید.


- من نمیدانم چه کسی از خط من سواستفاده کرده، ولی من نه تماس گرفته ام و نه پیامکی برای ایشان فرستاده ام.

در خصوص شکایت آقای رضا علیه آقای مهدی دایر بر مزاحمت تلفنی با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات شاکی و مستندات ابرازی و با وجود انکار متهم و  از آن جا که صرف ارسال پیامک تلفنی مزاحمت تلقی نشده و از طرفی شاکی از جهات دیگر مانند افترا، توهین و تهدید از همین پیامک ها شکایت نموده و در دادسرا مورد رسیدگی واقع شده است. لذا به جهت عدم احراز تحقق ارکان مادی لازم در اثبات وقوع جرم و با استناد به ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.