ضرب و جرح و فحاشی

ناشر سند : مهسا رویین تن مشاهده پروفایل ناشر

مهسا رویین تن وکلای دادگستری
شماره پروانه:
25358
آغاز فعالیت:
1394
حوزه قضایی:
نتیجه:

پرداخت دیه و تعلیق مجازات شلاق

موضوعات مرتبط

950202 /1020 شعبه: 1020 دادگاه کیفری دو تهران

ماده 608 قانون مجازات اسلامی و مواد 709 و 714و 40 و 46 و 52 از قانون مجازات اسلامی

شرح شکواییه:


احتراما این جانب محسن با تقدیم مدارک پیوست شکواییه از آقای شهباز  به علت ارتکاب جرم ضرب و جرح و فحاشی در تاریخ 17/11/95 در شهرستان تهران در آدرس دروازه غار مراتب شکایت خود را اعلام و تقاضای تعقیب و مجازات نامبرده را دارم. توضیح اینکه مشتکی عنه با نیت قبلی و به عناوین واهی و نامعقول و هنگامی که سوار بر موتور سیکلت بوده ام با شکستن شیشه به دست بنده ضربه زده و در نهایت هنگامی که قصد دفاع از خود داشته ام به صورت بنده نیز اصابت کرد. لذا تقاضای پیگرد کیفری نامبرده را از آن مقام عالی قضایی دارم.


دادیار دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 برای تحقیقات به کلانتری ارجاع داده است. کپی مصدق کارت ملی شاکی موجود است.


 


برگ اظهارات شاکی در کلانتری :


- علت شکایت خود را بیان کنید؟


- ضرب و شتم


- از چه کسی شکایت دارید؟ آدرس و مشخصاتش چیست؟


- شهباز


- مختصری از شکایت خود را به همراه زمان و مکان وقوع آن بیان کنید؟


- بنده برای خرید به مغازه رفته بودم و جلوی درب مغازه با آقای شهباز روبرو شدم که وی از قبل برای بنده نقشه چیده بودن که با رسیدن من در محل از شیشه که از قبل کنار تیر چراغ برق گذاشته بوده من را بر روی موتور سیکلت زخمی کرد که از ناحیه دست چپ دچار آسیب دیگری شدم و پا به فرار گذاشت.


- آیا شاهدی دارید؟


- شاهدین دوستان شهباز بودند و از آمدن برای شهادت خودداری نموده است.


- اظهارات خود را چگونه تایید می کنید؟


- امضاء


کلانتری به پزشکی قانونی نامه زده و پزشکی قانونی جواب داده است:


ریاست محترم کلانتری 116 مولوی


احتراما عطب به نامه شماره 30101/ از اقای محسن معاینه به عمل آمده و نتیجه به شرح ذیل اظهار نظر می گردد:


نامبرده دچار دو جراحت(متلاحمه) پایین ساعد چپ در اثر جسم برنده نامشخص و متعاقب آن آسیب تاندون در این ناحیه در تاریخ 17/11/95 شده است. لازم است یک هفته بعد جهت معاینه مجدد مراجعه نماید.


در محل حادثه جلوی مغازه دوربین مدار بسته وجود داشته  و دادیار شعبه هفتم دادیاری دستور داده پرونده به کلانتری ارجاع فیلم اخذ و با شاکی بازبینی و در صورت مشاهده واقعه ای که دلالت بر اثبات ادعای شاکی نماید. ساعت، دقیقه و ثانیه آن در فیلم در صورتجلسه ثبت شود. مطالب بیان شده در فیلم، اقرار حاضر و .. صورتجلسه و ظرف یک هفته به نظر برسد.


صورتجلسه بازبینی فیلم:


احتراما به استحضار می رساند؛ در ساعت 11 مورخ 16/1/96 در خصوص پرونده به کلاسه فوق و در اجرا دستور دادیار محترم شعبه سوم دادسرای ناحیه 12 در خصوص بازبینی فیلم مربوطه در کلانتری بازبینی انجام داد که در ساعت 23:20 مورخ  17/11/95 در فیلم متهم شهباز با یک دستگاه موتورسیکلت گالکسی در آدرس میدان هرندی  از داخل سطل آشغال 2 عدد شیشه نوشابه برداشته و 5 متر دور تر  در پشت تیر چراغ برق پنهان می کند و 4 دقیقه بعد شاکی با موتور سیکلت هوندا به آدرس مراجعه می نماید و پس از دقایقی درگیری لفظی بین دو طرف آقای محسن قصد رفتن داشته که متهم به او می گوید داخل کوچه برود. در حالی که شاکی در حال رفتن به داخل کوچه بوده متهم شیشه نوشابه ای که پشت تیر چراغ برق مخفی کرده برداشته و از پشت ضربه ای به شاکی وارد می نماید و سپس پیاده متواری می شود. درگیری در ساعت 23:26 به اتمام رسیده و شاکی جهت مداوا از محل خارج می شود.


دادیار دستور داده حضور مشتکی عنه با قید حق وکیل و مهلت 5 روزه و قید نوع اتهامات با به همراه داشتن کارت شناسایی و اسناد و شهود خود در خصوص شکایت شاکی به اتهام ضرب و جرح و توهین با قید عدم حضور جلب است احضار شود. ابلاغیه به مشتکی عنه از طریق الصاق ابلاغ گردید. شاکی لایحه گذاشته که در خصوص پرونده مطروحه با توجه این که متهم در خانه بود و با داشتن دور بین مداربسته از باز کردن در خودداری نمود. لذا تقاضامندم حکم جلب ایشان را صادر نمایید. دادیار با جلب موافقت کرده است:


فرماندهی محترم نیروی انتظامی تهران بزرگ


دستور فرمایید شهباز را به اتهام ضرب و جرح و توهین تحت تعقیب می باشد نامبرده به محض شناسایی بر اساس ماده 179 قانون آیین دادرسی کیفری جلب و تحت الحفظ مامورین به این شعبه اعزام گردد. توضیحا متهم لازم است به محض ابلاغ و رویت این برگ به همراه مامور جلب در این شعبه حاضر شود. در صورت امتناع از حضور جلب و تحت الحفظ مامورین به شعبه اعزام گردد.


نامه پزشکی قانونی:


احتراما عطف به نامه شماره 96/6165/301101/177 از صاحب عکس فوق آقای محسن معاینه به عمل آمد و چنین اظهار نظر می گردد:


جراحات بهبودی کامل یافته است. ارش آسیب تاندونی یک درصد دیه کامل انسان تعیین می گردد.


جلب سیار متهم صادر شده است:


ریاست محترم کلانتری 116 مولوی


 با سلام


در خصوص شکایت آقای محسن علیه شهباز به اتهام ضرب و جرح و فحاشی تحت تعقیب این شعبه می باشد. مقرر است با راهنمایی شاکی وفق مقررات با رعایت موازین شرعی و قانونی نسبت به جلب نامبرده اقدام و تحت الحفظ به این مرجع معرفی نمایند.


شاکی اظهار کرده نتوانسته متهم را جلب کند و تقاضای تمدید جلب سیار را کرده که موافقت شده، اما در نهایت متهم جلب نشده است. نشر آگهی شده، اما متهم در شعبه حاضر نشده است. قرار جلب به دادرسی صادر شده است:


احتراما در خصوص اتهام شهباز موضوع شکایت محسن زمین پرداز دایر بر ضرب و جرح و توهین با عنایت به دلایل :


شکایت شاکی 2- شهادت شهود 3- نظریه پزشکی قانونی 4- گزارش مرجع انتظامی 5- عدم حضور متهم علی رغم ابلاغ بزه انتسابی محرز و مسلم تشخیص و لذا مستندا به مواد 92 و 264 و 265 قانون آیین دادرسی کیفری و به استناد ماده 608  قانون مجازات اسلامی و 705 و 709 و 714 قانون مجازات اسلامی قرار جلب به دادرسی ایشان صادر و اعلام می گردد و به تایید دادستان رسیده است.


کیفرخواست:


احتراما در خصوص اتهام شهباز موضوع شکایت محسن دایر بر ضرب و جرح و توهین با عنایت به دلایل :


1- شکایت شاکی 2- شهادت شهود 3- نظریه پزشکی قانونی 4- گزارش مرجع انتظامی 5- عدم حضور متهم علی رغم ابلاغ بزه انتسابی محرز و مسلم تشخیص و به استناد ماده 608 قانون مجازات اسلامی و مواد 709 و 714 قانون مجازات اسلامی و ماده 279 قانون آیین دادرسی کیفری درخواست صدور حکم مجازات وی می گردد. تاریخ وقوع جرم 17/11/95 و محل آن شهر تهران است.


پرونده به دادگاه کیفری 2 ارجاع شده است. قاضی دستور تعیین وقت رسیدگی مطابق ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری داده وقت رسیدگی ابلاغ شده الصاق شده در محل.


جلسه رسیدگی:


شاکی حضور نیافته است. متهم تفهیم اتهام می شود و در دفاع پاسخ می دهد:


- این جانب به مغازه سوپر مارکت رفتم شاکی در حال عادی نبود و به من حمله کرد و من از خودم دفاع کردم.


- اتهام مجددا تفهیم شد. آخرین دفاع خود را بیان کنید.


- من حاضرم دیه را بپردازم. لطفا شاکی رضایت بدهد. من جوانم. مبلغ برایم سنگین است. اگر قسطی قبول دارد می پردازم.


قرار کفالت صادر شده برای متهم و برادرش با فیش حقوقی و گواهی حقوق کفیل وی شده است.

در خصوص اتهام آقای شهباز دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای محسن و توهین با توجه به گزارش مامورین، شکایت شاکی، نظریه پزشکی قانونی، و عکس و سی دی موجود در پرونده و کیفرخواست صادره از سوی دادسرای تهران و دفاعیات بلاوجه متهم و سایر قراین و امارات موجود در پرونده بزهکاری متهم محرز و مسلم بوده و به استناد ماده 608 قانون مجازات اسلامی و مواد 709 و 714 از قانون مجازات اسلامی به تحمل 74 ضربه شلاق و از بابت دو جراحت متلاحمه در ساعد چپ( هر کدام یک و نیم در صد دیه کامل) مجموعا سه درصد دیه کامل در حق شاکی محکوم می نماید. لکن به جهت وضعیت خاص متهم از از نظر جوانی  و پیشبینی اصلاح و با تجویز مواد 40 و 46 و 52 قانون مجازات اسلامی تمامی مجازات شلاق به مدت دو سال معلق می شود تا در صورت عدم ارتکاب مجدد جرم عمدی مقرر در قانون محکومیت تعلیقی بی اثر و الا علاوه بر مجازات جرم جدید به حالت اجرا در می آید. رای حضوری محسوب و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است