شکواییه انتقال مال به قصد فرار از دین

در صورتی که شخصی دیونی را بر عهده داشته باشد و برای فرار از پرداخت دیون، اموال خود را به دیگری واگذار نماید، مرتکب جرم شده و طلبکار می تواند علیه وی با ارائه نمونه شکواییه مذکور  شکایت نماید.

16 خرداد 1396
محمدسلمان پور

شکایت معامله بقصدفرارازادادین پاسخ

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32