شکواییه خیانت در امانت خودرو

در صورتی که شخصی خودرو متعلق به دیگری را که به او سپرده شده است تلف یا مفقود نماید و یا تصاحب کند، زیان‌دیده می تواند با استفاده از نمونه شکواییه فوق علیه وی طرح شکایت کیفری نماید.

قیمت : 50,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :