دفاعیه در برابر اتهام نقض حق اختراع

حق اختراع توسط قانونگذار برای مخترع به رسمیت شناخته شده و برای نقض آن ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته شده است.

ناشر سند : پوریا پرهیزکاری مشاهده پروفایل ناشر

پوریا پرهیزکاری وکلای دادگستری
شماره پروانه:
28963
آغاز فعالیت:
حوزه قضایی:
ثبت نام و سفارشی سازی فرم

کاربر گرامی در صورتی که تمایل به ویرایش متن سند و ثبت آن دارید، لطفا ثبت نام نمایید.

ثبت نظر :