لایحه دفاعیه زوجه در برابر دعوای تمکین از سوی زوج

لایحه دفاعیه زوجه در برابر دعوایی که زوج با عنوان تمکین علیه زوجه مطرح کرده است

ناشر سند : ساره صادقی مشاهده پروفایل ناشر

ساره صادقی وکلای دادگستری
شماره پروانه:
12935
آغاز فعالیت:
1386
حوزه قضایی:

قیمت : 100,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :