لایحه ملاقات ،استرداد و حضانت فرزند

لایحه در مورد ملاقات استردادو حضانت طفل از طرف مادر در صورت فوت پدر به طرفیت جد طفل

ناشر سند : ساره صادقی مشاهده پروفایل ناشر

ساره صادقی وکلای دادگستری
شماره پروانه:
12935
آغاز فعالیت:
1386
حوزه قضایی:

قیمت : 100,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :