دادخواست مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

چنانچه شخصی نسبت به اصل طلب خود از دادگاه رای گرفته باشد اما در رای مذکور اشاره ای به تادیه خسارت تاخیر تادیه نشده باشد ، وی می تواند با استفاده از دادخواست فوق جهت مطالبه خسارت تاخیر تادیه اقدام نماید .

مطالبه خسارت تاخیر تادیه

 

 

1 – در ماده522 قانون آیین دادرسی مدنی آمده : " در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون امتناع از پرداخت نموده ، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار ، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند . "

2 - ماده 228 قانون مدنی نیز می گوید : " در صورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقدی باشد حاکم می تواند با رعایت ماده 221 مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین محکوم نماید . "

با توجه به ماده قانونی آیین دادرسی مدنی شخصی که از فردی طلب داشته باشد با جمع شرایطی می تواند خسارت تاخیر تادیه را نیز مطالبه کند .

3 - باید توجه داشت طلب باید وجه رایج مملکت باشد تا بتوان این خسارت را از دادگاه تقاضا کرد . لذا اگر طلب درخواستی ارز کشور دیگر باشد یا خسارت ناشی ازعدم انجام تعهد باشد خسارت تاخیر تادیه را نمی توان خواستار شد بلکه دعوا عنوان دیگری پیدا می کند .  

4 - نکته بعدی در این خصوص این موضوع است که داین باید طلب خود را مطالبه کند و مدیون نیز تمکن داشته باشد .

 لذا داین نمی تواند به صرف این که از مدیون طلبکار است و بدون مطالبه آن تقاضای خسارت نماید . این مطالبه میتواند به شکل ارسال اظهارنامه یا طرح کردن دعوا باشد .

5 - مدیون نیز باید متمکن از پرداخت باشد یعنی توانایی پرداخت طلب را داشته باشد لذا از معسر نمی توان خسارت تاخیر تادیه را گرفت.

5 - شرط دیگر تحقق خسارت ، تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت است . به این معنی که با توجه به نرخ تورم و تغییر شاخص قیمتها که توسط بانک مرکزی اعلام می شود دادگاه میزان آن را تعیین می نماید .  

حال با جمع این شرایط چنانچه شخصی از کسی طلب داشته باشد می تواند ضمن دعوای طلب خود یا به صورت جداگانه و بعد از صدور رای در این امر از بدهکار مطالبه خسارت تاخیر تادیه بنماید .

6 - مرجع رسیدگی به این دعوا چنانچه خواسته تا دویست میلیون ریال باشد شورای حل اختلاف و اگر بیش از آن باشد دادگاه است .

7 - خواهان دعوا با در دست داشتن مدارک باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کند . دفتر پرونده را به دادگاه صالح فرستاده و پس از تعیین شعبه وقت رسیدگی تعیین می شود وبه طرفین ابلاغ می گردد .

8 - چنانچه دادگاه حکم به محکومیت خوانده بدهد در ادامه رای حکم به پرداخت تادیه خسارت تاخیر تادیه نیز می دهد .

9 - معیار تعیین محاسبه خسارت ، از زمان مطالبه آن توسط طلبکار است . لذا معیار محاسبه از زمان ارسال اظهارنامه و یا دادخواست است تا زمان اجرای حکم .

10 -اما در مورد چک موضوع کمی متفاوت است .

11 - در این زمینه مجمع تشخیص مصلحت نظام  در استفساریه به تاریخ بیست و یکم آذر هزار و سیصد و هفتاد و هفت زمان احتساب خسارت تاخیر تادیه چک را از زمان سررسید آن محاسبه کرده است . لذا در این فقره زمان محاسبه خسارت تاخیر تادیه تاریخ چک می باشد .

کاربر گرامی جهت راهنمایی بیشتر یا سفارش دادخواست و لایحه می توانید با شماره تلفن های داتیکان 02166128073 و 02166128096 تماس حاصل نمایید .

ساره صادقی

قیمت : 300,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32