print-icon

ورشکستگی در یک نگاه

همانطور که اشتغال به تجارت می تواند منجر به سودآوری و کسب ثروت برای فعالان بازرگانی شود، در عین حال متضمن تبعات و مسئولیت هایی نیز برای تجار و بازرگانان خواهد بود. ورشکستگی را می توان از جمله الزامات قانونی تجاری در خصوص بازرگانانی دانست که از ادای دین یا دیون خود عاجزند. در این یادداشت سعی شده است ویژگی های کاربردی و اصول کلی ورشکستگی به نظر مخاطب برسد.

ناشر سند : عبدالحسین ایرانی مشاهده پروفایل ناشر

عبدالحسین ایرانی وکلای دادگستری
شماره پروانه:
28288
آغاز فعالیت:
1397
حوزه قضایی:
ثبت نام و سفارشی سازی فرم

کاربر گرامی در صورتی که تمایل به ویرایش متن سند و ثبت آن دارید، لطفا ثبت نام نمایید.

ثبت نظر :