نمونه قرارداد خصوصی وکیل دادگستری و موکل

وکلای محترم دادگستری و موکلین محترم به منظور تنظیم روابط خویش و جلوگیری از اختلاف، که در نهایت منجر به حفظ حداکثری منافع هر دو طرف می شود، می توانند از سند ذیل استفاده نمایند. سعی شده است که تمامی احتمالات مربوط به روابط وکیل و موکل در این قرارداد پیش بینی شود.

ناشر سند : عبدالحسین ایرانی مشاهده پروفایل ناشر

عبدالحسین ایرانی وکلای دادگستری
شماره پروانه:
28288
آغاز فعالیت:
1397
حوزه قضایی:

قیمت : 150,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :