سوء استفاده و وصول چک های کارفرما توسط کارگر

این لایحه مربوط به پرونده ای است که در آن کارفرما چک هایی را جهت تحویل به طلبکار به شاگرد خود می دهد تا آن ها را به او برساند. منتها شخص کارگر با توجه به حامل بودن این چک ها، آن ها را نه تنها به طلبکار نمی رساند بلکه به سود خود وصول می نماید. در نتیجه کارفرما جهت احقاق حقوق خود متوصل به دادگستری شد. اقدام انجام شده با جرم خیانت در امانت مذکور در قانون مجازات اسلامی منطبق است.

ناشر سند : عبدالحسین ایرانی مشاهده پروفایل ناشر

عبدالحسین ایرانی وکلای دادگستری
شماره پروانه:
28288
آغاز فعالیت:
1397
حوزه قضایی:

ثبت نظر :