تسهیلات قانونی برای شرکت های تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با رعایت قانون تجارت الکترونیکی

جواز الکترونیکی شدن تشریفات قانونی شرکت های بورسی در قانون برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است که می تواند سبب تسریع، تسهیل و البته شفافیت هر چه بیشتر روابط داخلی شرکت های تجاری گردد.

ناشر سند : عبدالحسین ایرانی مشاهده پروفایل ناشر

عبدالحسین ایرانی وکلای دادگستری
شماره پروانه:
28288
آغاز فعالیت:
1397
حوزه قضایی:

جواز الکترونیکی شدن تشریفات قانونی شرکت های بورسی در قانون برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است که می تواند سبب تسریع، تسهیل و البته شفافیت هر چه بیشتر روابط داخلی شرکت های تجاری گردد.

در مورد شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد زيرمي تواند به طريق الکترونيکي به روشي که به تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار مي رسد،صورت پذيرد:
١ـ ارسال گواهينامه حق تقدم خريد سهام جديد از طرف شرکت به صاحبان سهامبه جاي استفاده از پست سفارشي
٢ـ انتشار اعلاميه هاي پذيره نويسي و دعوتنامه هاي مجامع عمومي و اطلاعيه ها ازطرف شرکت به شكل الكترونيكي و يا انتشار در روزنامه هاي کثيرالانتشار و جرايد
٣ـ پذيره نويسي و تعهد خريد سهام شرکت، به جاي مراجعه به بانک و تکميل اوراقمربوطه
٤ـ حضور در مجامع عمومي شرکت و اعمال حق رأي
٥ـ صدور گواهينامه موقت سهام، اوراق سهام و گواهينامه هاي حق تقدم خريدسهام شرکت به جاي چاپ کاغذي آنها
٦ـ ثبت نقل و انتقالات سهام و گواهينامه هاي حق تقدم خريد سهام شرکت، به جايثبت آنها در دفاتر کاغذي

(بند (چ) ماده 68 قانون برنامه ششم توسعه)

  • فایلی برای دانلود وجود ندارد

ثبت نظر :