دادخواست تخصصی مطالبه بهای عادله عرصه و خسارت وارده به اعیان و به نرخ روز پلاك ثبتی اراضی تصرف شده ادارات و ارگان های دولتی

ناشر سند : عباس عباسی کشکولی مشاهده پروفایل ناشر

عباس عباسی کشکولی وکلای دادگستری
شماره پروانه:
23617
آغاز فعالیت:
1389
حوزه قضایی:

قیمت : 300,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :