2: دادخواست مطالبه وجه برات و تامین خواسته

در صورتی که شخص صادر کننده برات یا محال علیه مبلغ مذکور در برات را به دارنده برات تادیه ننماید، دارنده می‌تواند با استفاده از نمونه دادخواست فوق جهت مطالبه وجه برات و تقاضای صدور قرار تأمین خواسته اقدام نمایند.

قیمت : 30,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32