دادخواست مطالبه وجه سفته به نحو تضامن با قرار تامین خواسته

در صورتی که وجه سفته در سررسید پرداخت نشود، دارنده سفته می‌تواند برای مطالبه وجه سفته با ارائه نمونه دادخواست فوق به نحو تضامنی به صادرکننده یا ظهرنویس مراجعه نموده و در ضمن صدور قرار تامین خواسته و خسارات واخواست را از دادگاه مطالبه نماید.

قیمت : 15,000 تومان

خرید و دانلود

ثبت نظر :