پرونده صدور دستور موقت مبني بر جلوگيري از نقل و انتقال پلاك ...

در صورتی که خواهان دادخواستی مبنی بر صدور حکم دستور موقت برای جلوگیری از نقل و انتقال ملکی و جلوگیری از تضییع حق خود در دادگاه مطرح نماید، مطابق پرونده فوق عمل می شود، مراحل مختلف آن را می توانید مطالعه نمایید.

قیمت : 40,000 تومان

خرید و دانلود