پرونده مطالبه مبلغ 450000000 به انضمام خسارات دادرسي تا زمان اجراي حكم

در صورتی که از شخصی طلبکار هستید و قصد دارید علیه وی در مراجع قضایی طرح دعوا نمایید، می توانید مراحل مختلف طرح دعوا و صدور حکم را در این پرونده مطالعه نمایید.

قیمت : 30,000 تومان

خرید و دانلود