پرونده صدور حکم کفالت

در صورتی که قصد دارید به هر لحاظ برای شخصی کفیلی مشخص کنید، می توانید با مطالعه نمونه پرونده فوق از مراحل مختلف طرح دعوا تا صدور رای  آگاهی پیدا کنید.

قیمت : 20,000 تومان

خرید و دانلود