پرونده ايراد صدمه بدني غير عمدي

در صورتی که در حوادث رانندگی بر اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی راننده، شخصی دچار صدمه بدنی شود، زیان دیده می تواند با مطالعه پرونده فوق و آگاهی از جزئیات موضوع، علیه متهم طرح دعوای کیفری نماید.

قیمت : 30,000 تومان

خرید و دانلود