پرونده تهدید و توهین

در صورتی که شخصی اقدام به تهدید، فحاشی و توهین کند قابل تعقیب کیفری است، در این پرونده می توانید جزئیات موضوع از روند رسیدگی تا صدور رأی را مطالعه نمایید.

قیمت : 20,000 تومان

خرید و دانلود