پرونده ضرب و جرح عمدی

در صورتی که شخصی اقدام به ضرب و جرح عمدی دیگری نماید، مجنی علیه با مطالعه پرونده فوق و اطلاع از جزئیات آن می تواند علیه وی شکایت کیفری نماید.

قیمت : 50,000 تومان

خرید و دانلود