پرونده سرقت مستوجب تعزير 2- عبور از مرزهاي ايران بدون داشتن اسناد و جواز لازم

در صورتی که شخصی مرتکب سرقت مستوجب تعزیر شود و همچنین اگر شخصی بدون داشتن مجوز و اسناد لازم از مرز خارج شود، مورد تعقیب کیفری است و می توانید با مطالعه نمونه پرونده فوق از جزئیات آن آگاهی یابید.

قیمت : 50,000 تومان

خرید و دانلود