پرونده بکارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار

در صورتی که کارفرما اتباع خارجی فاقد پروانه کار را به کار گیرد، مرتکب جرم شده و با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید از جزئیات نحوه رسیدگی به این موضوع در مراجع قضایی اطلاع یابید.

قیمت : 30,000 تومان

خرید و دانلود