پرونده ايراد صدمه بدني غيرعمدي (اجرای حکم)

در صورتی که شخصی به دلیل بی‌احتیاطی در رانندگی محکوم به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به دیگری شود، شخص زیا‌ن‌دیده می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق اجرای حکم را سریعا از دادگاه بخواهد.

قیمت : 40,000 تومان

خرید و دانلود