2: پرونده صدور چک بلامحل (اجرای حکم)

در صورتی که شخصی در پرونده‌ای محکوم به صدور چک بلامحل شود، شاکی با مطالعه نمونه پرونده فوق و آگاهی از جزئیات موضوع، می‌تواند اجرای حکم صادره را از دادگاه تقاضا کند.

قیمت : 30,000 تومان

خرید و دانلود